Zapowiedź prasowa

Zapraszamy na posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie się 28 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23 w Warszawie, sala A.

Podczas posiedzenia Ministerstwo Finansów przedstawi informację dotyczącą założeń projektu budżetu państwa oraz kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019. Następnie odbędzie się dyskusja dot. zwiększenia wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2019 r. Planowana jest również debata dot. ochrony zdrowia, w której udział weźmie Pan Łukasz Szumowski Minister Zdrowia.

Wstęp za okazaniem legitymacji prasowych. Serdecznie zapraszamy.

Biuro Rady Dialogu Społecznego

*

Rada Dialogu Społecznego (RDS) działa w oparciu o ustawę z dnia 24 listopada 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240). RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Rada Dialogu Społecznego to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum współpracy i dialogu trójstronnego strony pracowników i strony pracodawców oraz strony rządowej. Przewodniczącą RDS jest Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.