Wspólne posiedzenie Prezydium RDS oraz Rady Rynku Pracy – Manifest Przyszłości Pracy Lewiatana

W dniu 13 lipca 2017 r. w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium RDS oraz Rady Rynku Pracy poświęcone przyszłości pracy.

Podczas spotkania Zastępca Dyrektora Generalnego Przewodniczący Rady Rynku Pracy oraz Sekretarz Prezydium Rady Dialogu Społecznego Grzegorz Baczewski przedstawił Manifest Przyszłości Pracy Lewiatana, w którym podnoszony jest apel o dostosowanie prawa i stosunków pracy do wymogów gospodarki XXI wieku, jakości edukacji do wymogów nowoczesnego rynku pracy, stopniowe wydłużanie aktywności zawodowej, która jest naturalnym następstwem wydłużania się życia, ograniczenie poziomu opodatkowania pracy i zwiększenie efektywności systemów zabezpieczenia społecznego, umożliwienie pracownikom godzenia pracy z potrzebami życia prywatnego. Uczestnicy spotkania w przebiegu dyskusji wskazywali m.in. na trudności w pozyskiwaniu pracowników; potrzebę czynnej polityki rządu zwiększającej aktywność zawodową kobiet; utrzymującą się w Polsce segmentację rynku pracy oraz problemy związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami. Jacek Męcina wyraził nadzieję, że Manifest Przyszłości Pracy będzie początkiem synergii pomiędzy Radą Dialogu Społecznego, a Radą Rynku Pracy.

MANIFEST PRZYSZŁOŚCI PRACY

W dniu 13 lipca 2017 r. w Warszawie, w obecności Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w czasie dorocznego Letniego Spotkania Lewiatana ogłoszono MANIFEST PRZYSZŁOŚCI PRACY.

Zdjęcia źródło: Konfederacja Lewiatan