Uchwała modernizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej

W dniu 23 maja br. odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej RDS. Spotkaniu przewodniczył Pan Tomasz Ludwiński, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentował Pan Piotr Walczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Zbliża się koniec prac nad Uchwałą modernizacyjną

Prace nad Uchwałą modernizacyjną są na finiszu. Po etapie prac w Centrum Analiz Strategicznych, naniesionych uwagach Rządowego Centrum Legislacji oraz uzyskaniu kontrasygnaty Ministra Inwestycji i Rozwoju Pana Jerzego Kwiecińskiego w ciągu najbliższych dni Uchwała modernizacyjna zostanie formalnie przyjęta jako Uchwała Rady Ministrów – informował na posiedzeniu Podzespołu Minister Piotr Walczak z Ministerstwa Finansów.

Minister Walczak podkreślał, że przyjęcie Uchwały modernizacyjnej jest wspólnym sukcesem całego środowiska skarbowego. Prawie 2 mld złotych zostanie przeznaczonych na modernizację, z czego ok. 660 mln zł na podwyżki wynagrodzeń  i uposażeń pracowników/funkcjonariuszy KAS. Natomiast ponad 1,2 mld zł to planowany koszt zakupów pojazdów, sprzętu i wyposażenia oraz rozszerzenia bazy nieruchomości.

Cele i założenia Uchwały modernizacyjnej omówiła Anna Długosińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Logistyki i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów. Dokument zawiera program wieloletniego rozwoju ze wstępną diagnozą sytuacji społeczno -gospodarczej w związku z realizacją nowych wyzwań stojących przed KAS, związanych przede wszystkim z dalszym konsekwentnym dbaniem o szczelność systemu poboru podatków. Uzgodniono, iż ostateczna wersja Uchwały modernizacyjnej zostanie przekazana członkom Podzespołu.

Kolejne posiedzenie Podzespołu odbędzie się 27 czerwca br.