Trwa reforma KAS

Ministerstwo Finansów pracuje nad usprawnieniem działania egzekucji administracyjnej.

Wedle założeń Ministerstwa Finansów misją Krajowej Administracji Skarbowej jest zapewnienie stabilnych, efektywnych i zrównoważonych finansów publicznych oraz wysokiej jakości świadczonych usług. W ciągu najbliższych kilku lat oczekuje się istotnego zmniejszenia kosztów poboru podatków zarówno dla podatnika, jak i dla państwa.

Na posiedzeniu Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej Rady Dialogu Społecznego w dniu 1 lutego 2018 roku dyskutowano m.in. o propozycjach usprawnienia działania egzekucji administracyjnej. Ministerstwo Finansów przeprowadziło analizy, które wskazują na znaczne rozbieżności w obłożeniu pracą w poszczególnych organach egzekucyjnych. Rozwiązanie, które będzie testować IAS w Poznaniu oraz IAS w Białymstoku zakłada połączenie działów egzekucyjnych w dwóch różnych urzędach skarbowych, które znacząco różnią się pod względem efektywności poboru podatków. Warunkiem konsolidacji jest bliskie położenie obu urzędów oraz mała liczebność zatrudnionych w komórkach egzekucyjnych. Tym samym pracę dwóch urzędów skarbowych będzie nadzorować jeden komornik sądowy.

Kolejne posiedzenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej RDS zaplanowano na 1 marca 2018 roku.