Spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z udziałem Przewodniczącej RDS

Minister Elżbieta Rafalska Przewodnicząca Rady była z wizytą w Gdańsku, gdzie uczestniczyła w nadzwyczajnym posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Tematem spotkania był m.in. program „Maluch+” wpierający rozwój miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Przewodnicząca RDS Elżbieta Rafalska powiedziała w poniedziałek w Gdańsku, że w ramach programu „Maluch+” zwiększy się w 2019 r. dofinansowanie dla samorządów chcących utworzyć nowe miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych. Kwota od rządu na ten cel wyniesie 450 mln zł.

Rząd oferuje samorządom wzrost dofinansowania na utworzenie jednego miejsca w żłobku i klubie dziecięcym. „Do tej pory było to 20 tys. złotych, teraz będzie 30 tys. złotych. Natomiast dla tych samorządów, które mają już żłobki, ale ich liczba jest niewystarczająca, podniesienie jest 10-procentowe, bo zamiast 20 będzie to 22 tys. złotych. I również utrzymujemy dofinansowanie do miejsc już istniejących” – wyjaśniła minister Rafalska.

Dodała, że kolejną propozycją rządową dotyczącą polityki rodzinnej jest projekt ustawy o tzw. matczynych emeryturach, zakładający przyznanie minimalnej emerytury (1029,80 zł) osobom w wieku emerytalnym, które urodziły i wychowały przynajmniej czwórkę dzieci, a nie wypracowały sobie wymaganego stażu pracy.

Minister mówiła także o skutkach reformy emerytalnej. Poinformowała, że z prawa do przywróconego wieku emerytalnego skorzystało na koniec czerwca 489 tys. osób.

Źródło: MRPiPS