Spotkanie Prezydium RDS z Prezydium Senatu

W dniu 21 czerwca 2017 r. podczas spotkania Prezydium Rady Dialogu Społecznego z Prezydium Senatu i przewodniczącymi senackich komisji rozmawiano o dialogu społecznym i jego przyszłości.

Przewodnicząca Rady Henryka Bochniarz podziękowała Marszałkowi Stanisławowi Karczewskiemu za otwartość na dialog społeczny. Podkreśliła rolę Rady w opiniowaniu aktów prawnych. Wskazała, że to co frustruje partnerów społecznych to brak rzeczywistego dialogu. Podkreśliła, że niezwykle ważna w nowej formule działania Rady jest możliwość wypracowania kompromisu w formule autonomicznej tj. strony pracowników i strony pracodawców. Zaapelowała do Senatorów o poważne traktowanie opinii Rady i korzystanie z wiedzy i doświadczenia jej członków.

Marszałek Stanisław Karczewski wyraził zadowolenie, że w Polsce toczy się dialog społeczny. Podkreślił, że działalność Rady Dialogu Społecznego jest niezwykle ważna dla państwa, jest ważna z punktu widzenia tworzonego prawa.

Marszałek zaznaczył, że zgodnie z regulaminem Izby każdy przewodniczący komisji może zaprosić do udziału w posiedzeniu komisji partnerów społecznych. Zachęcał przewodniczących do korzystania z tej możliwości, do konsultowania z RDS także senackich projektów ustaw.

Rozmawiano również o planowanych zmianach w ustawie o Radzie. Przewodnicząca Rady, Henryka Bochniarz mówiła, że prezydent RP Andrzej Duda zaoferował, iż podejmie inicjatywę w sprawie nowelizacji tej ustawy. Wyraziła nadzieję, że Senat wnikliwie przeanalizuje proponowane zamiany tak, by RDS był instytucją autentycznego i działającego dialogu społecznego. Jej zdaniem autentyczny dialog społeczny zapewnia konkurencyjność gospodarki i spokój społeczny.

Wiceprzewodnicząca Prezydium RDS, minister pracy Elżbieta Rafalska podkreśliła, że strona rządowa stara się, by współpraca w ramach RDS była jak najlepsza. Dodała, że Rada od początku swojego istnienia skonsultowała 800 projektów aktów prawnych. Dodała, że nie wszystkie projekty trafiają do zaopiniowania przez RDS. Nie zawsze do konsultacji trafiają projekty poselskie. Minister powiedziała, że w ocenie członków RDS, z Radą powinny być konsultowane także strategie i plany.

Uczestniczy spotkania podkreślali, że RDS to forum, które najbardziej służy państwu. „Państwo zyskało narzędzie do rozwiązywania problemów i zachowania spokoju społecznego” – mówił wiceprzewodniczący RDS, prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski. Wskazał on, że problemem polskiej legislacji jest słaba ocena skutków regulacji prawnych. Jego zdaniem Rada może pomóc w tej ocenie.

Źródło zdjęć: Senat RP