Prezentacje Konferencja RDS

Prezentacje z Konferencji Rady Dialogu Społecznego „Zamówienia publiczne, okiem partnerów społecznych” z dnia 29 listopada 2018 r.

Rola mediacji w zamówieniach publicznych- Henryk Walczewski

In house z perspektywy samorządów terytorialnych. Dwa lata dobrych doświadczeń- Marek Wójcik

Outsourcing usług niemedycznych w szpitalach publicznych- Katarzyna Duda