Przewodniczący RDS odebrał specjalne podziękowania podczas gali 35-lecia OPZZ

27 listopada w teatrze „Sabat” w Warszawie odbyła się jubileuszowa gala z okazji 35-lecia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Galę poprowadzili wiceprzewodniczący OPZZ:  Barbara Popielarz i Piotr Ostrowski.

Podczas gali Andrzej Malinowski Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego otrzymał od OPZZ specjalne podziękowania za prowadzenie dialogu społecznego i odnajdywanie kompromisów mimo wielu, często fundamentalnych różnic pomiędzy punktem widzenia pracodawców i związków zawodowych.

Uroczystość rozpoczęto uczczeniem minutą ciszy przedwcześnie zmarłego, wieloletniego przewodniczącego OPZZ Jana Guza.

Następnie wysłuchano wystąpienia przewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego. Jak podkreślił, dzięki konsekwentnej pracy OPZZ, z inicjatywy posłów OPZZ, znowelizowano między innymi prawo pracy, wprowadzając 5-dniowy, 40 godzinny tydzień pracy, doprowadzono do ograniczenia umów śmieciowych, zwiększono płacę minimalną i wprowadzono minimalną stawkę godzinową. To przedstawiciele OPZZ budowali podstawy systemu dialogu społecznego, począwszy od Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, aż do obecnej Rady Dialogu Społecznego.

Na ręce przewodniczącego OPZZ złożono wiele listów gratulacyjnych i życzeń m.in. od prezydenta Konfederacji Lewiatan, prezesa Business Centre Club, prezesa zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektora Pracy, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Federacji Związków Zawodowych Służby Mundurowych, Prezydenta miasta stołecznego Warszawa, przewodniczącego zarządu krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” oraz zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza. 

Życzenia i gratulacje składali również goście uczestniczący w gali m.in. Aleksander Kwaśniewski, Luka Visentini, Włodzimierz Czarzasty, Adrian Zandberg, Dariusz Mińkowski. Marszałek województwa mazowieckiego – Adam Struzik uhonorował OPZZ medalem pamiątkowym „Pro-Mazovia”.

Źródło: http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/35-lat-minelo-jak-jeden-dzien-jubileusz-opzz