Posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS

W dniu 17 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS poświęcone wypracowaniu projektu Uchwały RDS w sprawie przedłużającego się kryzysu społecznego w związku z sytuacją w oświacie. W spotkaniu uczestniczyli Pan Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pan Tomasz Robaczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Pan Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Pani Agnieszka Lenartowicz – Łysik – Doradca Prezydenta RP.

Przewodniczący Zespołu Pan Sławomir Broniarz, OPZZ poinformował, iż podczas ostatniego posiedzenia plenarnego RDS w dniu 8 maja br. został zaprezentowany projekt Uchwały nr 81 strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie przedłużającego się kryzysu społecznego w związku z sytuacją w oświacie. W wyniku dyskusji na posiedzeniu do tekstu Uchwały naniesiono poprawki. Ostatecznie projektowana Uchwała została przekazana do dalszego procedowania w Zespole problemowym ds. usług publicznych RDS. Przewodniczący podkreślił, że inicjatywa przygotowania Uchwały jest konsekwencją porozumienia zawartego przez stronę pracowników i pracodawców w kontekście oceny obecnego kryzysu społecznego związanego z sytuacją w oświacie.

W dalszej części posiedzenia uczestnicy zgłaszali uwagi do omawianej wersji Uchwały. Przedstawicielka FZZ Pani Barbara Tatarczak zaprezentowała koncepcję okrągłego stołu edukacyjnego. Wyjaśniła, że przedstawione propozycje wynikają z analiz prowadzonych w ramach negocjacji płacowych z rządem. Zaznaczyła, że jednym z głównych problemów polskiej oświaty jest niski poziom nakładów finansowych, który przekłada się na warunki pracy, wynagrodzenia pracowników oraz wiele innych elementów istotnych dla efektywnego funkcjonowania systemu.

Na kolejnym posiedzeniu Zespołu w dniu 28 maja br. zaplanowano kontynuację dyskusji nad wypracowaniem projektu Uchwały nr 81. W porządku obrad uwzględniono także temat szkolnictwa branżowego.