Posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS

W dniu 29 listopada 2017 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS z udziałem Pani Józefy Szczurek – Żelazko – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pana Piotra Walczaka – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Porozumienia Zawodów Medycznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów i Konwentu Marszałków Województw RP. Posiedzeniu przewodniczył Sławomir Broniarz, OPZZ.

Zespół przedyskutował stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zgodnie z ustaleniami posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS z dnia 15 listopada 2017 roku resort zdrowia w porozumieniu z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował kierunkowe propozycje obszarów możliwych do uwzględnienia w pracach nad koncepcją zmian w przedmiotowej ustawie.

Na początku stycznia 2018 roku Ministerstwo Zdrowia ma zaprezentować gotowy projekt zmiany ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Propozycja znowelizowanej ustawy będzie tematem rozmów na kolejnym posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS w dniu 15 stycznia 2018 roku.

W dalszej części posiedzenia kontynuowano dyskusję dotyczącą powołania Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS. Ostatecznie uzgodniono, iż Podzespół rozpocznie swoje prace w grudniu br.