Posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS.

W dniu 24 października 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” obyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Sławomira Broniarza (OPZZ).

W spotkaniu wzięli udział Pani Józefa Szczurek – Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pan Wiesław Janczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Pan Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Narodowego Funduszu Zdrowia, Porozumienia Zawodów Medycznych i Konwentu Marszałków Województw RP

W związku z decyzją strony społecznej Prezydium Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 października 2017 roku tematem posiedzenia była dyskusja dotycząca wypracowania rozwiązań w zakresie zwiększenia nakładów w ochronie zdrowia.

Informacja o poczynionych ustaleniach zostanie przekazana na najbliższym posiedzeniu plenarnym Rady, które odbędzie się w dniu 30 października br. w Pałacu Prezydenckim.
W programie posiedzenia plenarnego zaplanowano m.in. dyskusję na temat rozwiązań służących poprawie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Kolejne spotkanie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS w temacie ochrony zdrowia odbędzie się 15 listopada br.