Posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS

W dniu 21 listopada 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS. Spotkaniu przewodniczył Zbigniew Żurek, Business Centre Club.

Na posiedzeniu odbyła się dyskusja nad wypracowaniem stanowiska strony społecznej dotyczącego drugiej wersji projektu ustawy o jawności życia publicznego z dnia 13 listopada 2017 roku. Opracowane rekomendacje zostaną zatwierdzone w trybie obiegowym, a następnie przekazane autorom regulacji zgodnie z wyznaczonym terminem konsultacji.