Posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS

W dniu 13 listopada 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu Społecznego z udziałem Ministra Macieja Wąsika – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Zastępcy Koordynatora ds. Służb Specjalnych. Spotkaniu przewodniczył Zbigniew Żurek, Business Centre Club.

Tematem posiedzenia był projekt ustawy o jawności życia publicznego. Projektowana ustawa ma zastąpić trzy dotychczas obowiązujące ustawy: lobbingową, korupcyjną i o dostępie do informacji publicznej. Proponowane zmiany mają przyczynić się do wzmocnienia przejrzystości zarządzania państwem i jego majątkiem.

Na posiedzeniu zaprezentowano drugą wersję projektu ustawy o jawności życia publicznego z dnia 13 listopada, która uwzględnia uwagi organizacji pozarządowych.  Poinformowano m.in. o wycofaniu zapisu dotyczącego pobierania opłaty za udostępnianie informacji publicznej, umieszczeniu definicji informacji przetworzonej oraz poszerzeniu katalogu podmiotów, które będą zobowiązane do udostępniania informacji publicznej o spółdzielnie mieszkaniowe.

Druga tura konsultacji społecznych projektu ustawy o jawności życia publicznego została zaplanowana na 27 listopada 2017 roku, natomiast 23 listopada mija termin przesyłania opinii.