Posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS

W dniu 6 lipca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Męcina, Konfederacja Lewiatan.

W pierwszej części posiedzenia dyskutowano na temat projektu stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS w sprawie stosowania art. 17 ust. 4 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Opinię w tej sprawie przedstawiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zespół kontynuował dyskusję na temat rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów w szczególności podjęto temat: kryteria przyznające prawo do posiłku lub napoju profilaktycznego; forma projektowanego bonu żywieniowego; formuła wyceny bonu żywieniowego; zrównanie reżimu posiłku profilaktycznego z posiłkiem dobrowolnym. Centralny Instytut Ochrony Pracy przedstawił dodatkowe propozycje zmian przepisów w zakresie kryteriów zapewnienia pracownikom posiłków i napojów. Propozycje CIOP będą obecnie konsultowane w ramach poszczególnych organizacji.

Następnie rozpatrzono projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. ZRP przygotowało projekt stanowiska w sprawie poprawy warunków bytowych młodocianych pracowników.