Posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS

W dniu 3 lipca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego (RDS) pod przewodnictwem Henryka Nakoniecznego, NSZZ „Solidarność”.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Zespołu, zaproszeni eksperci oraz Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

W pierwszej części posiedzenia Zespół kontynuował dyskusję rozpoczętą 26.06.2017 r. na temat założeń projektu budżetu państwa na 2018 r. w tym prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2018.

Następnie odbyła się dyskusja na temat:
– stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok 2018, w myśl art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U.2015, poz. 1240);
– stanowiska Rady Dialogu Społecznego w sprawie propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2018, w myśl art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, 1948);
– stanowiska Rady Dialogu Społecznego w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2018, w myśl art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847).

Ostatecznie nie wypracowano propozycji wspólnych stanowisk rekomendowanych Prezydium RDS. Jednocześnie biorąc pod uwagę przebieg dyskusji, która została przeprowadzona na posiedzeniu Zespołu należy zaznaczyć, że w wyniku wymiany merytorycznych argumentów członkowie Zespołu zapowiedzieli możliwość modyfikacji swoich ostatecznych opinii na posiedzeniu plenarnym RDS. Na posiedzeniu uzgodniono także ostateczny sposób procedowania nad stanowiskiem strony pracowników i pracodawców Zespołu w sprawie rządowego projektu z dnia 12 maja 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (podzielona płatność w podatku VAT).