Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy RDS.

W dniu 19 września 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy RDS. Spotkaniu przewodniczył Grzegorz Tokarski, Pracodawcy RP.

Na posiedzeniu uzgodniono, że w ramach Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy RDS zostanie powołany Zespół roboczy ds. opracowania głównych założeń reformy polityki rynku pracy celem wypracowania wspólnego stanowiska. W pracach Zespołu roboczego weźmie udział 2 przedstawicieli strony związkowej i 2 przedstawicieli strony pracodawców.

W dalszej części posiedzenia odbyła się dyskusja z udziałem ekspertów Publicznych Służb Zatrudnienia na temat planu finansowego Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2018 rok.

Poinformowano o przekazaniu do Prezydium RDS stanowiska strony społecznej Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy w sprawie rekomendacji zmian w systemie edukacji w obszarze kształcenia zawodowego.