Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS

W dniu 11 lipca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia. Posiedzeniu przewodniczył Lubomir Jurczak, BCC.

W pierwszej części posiedzenia omówiono wypracowane w toku prac Podzespołu projekty uchwał RDS w sprawie: „Jakości i IT” w ochronie zdrowia, które stanowią rozszerzenie do Uchwały NR 29 z dnia 23 marca 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS. Zapowiedziano dalsze procedowanie Rady Dialogu Społecznego nad powyższymi Uchwałami. Następnie kontynuowano dyskusję na temat wskaźników efektywności i standardów postępowania w systemie ochrony zdrowia z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.

Drugim punktem porządku obrad była debata nad nowelizacją rządowej ustawy o działalności leczniczej, zwłaszcza w kontekście regulacji dotyczących odpłatności i outsourcingu. Do dyskusji zostało włączone opracowanie organizacji Pracodawców RP.

Następne posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia zaplanowano na koniec lipca br. podczas, którego będzie kontynuowany m.in. temat nowelizacji ustawy o działalności leczniczej.