Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS

Kontynuacja dyskusji w zakresie wdrażania koncepcji IT w ochronie zdrowia oraz powrót do dyskusji nad zagadnieniem RODO w sektorze medycznym były przedmiotem posiedzenia Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia w dniu 12 czerwca 2018 roku. W posiedzeniu wzięli udział Janusz Cieszyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz reprezentanci Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W pierwszej części Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński odniósł się do uwag NSZZ „Solidarność” do stanowiska Centrum Systemu Informacyjnych Ochrony Zdrowia dotyczącego prezentacji  „Plany wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)” dotyczących m.in. zakresu upoważnienia do dostępu i przetwarzania danych osobowych pacjentów, weryfikacji postępów informatyzacji podmiotów leczniczych, nakładów na wprowadzenie e-usług w ochronie zdrowia. Minister Cieszyński wyjaśnił m.in., iż celem Internetowego Konta Pacjenta jest przede wszystkim umożliwienie pacjentowi swobodnego zarządzania indywidualną dokumentacją medyczną jak również kontroli nad dostępem do swoich danych medycznych. Następnie przedstawił informację w zakresie harmonogramu i strategii wdrażania e-zdrowia w Polsce.
Ustalono, że resort zdrowia pisemnie odniesie się do kwestii przedstawionych przez NSZZ  „Solidarność”.

W dalszej kolejności kontynuowano zagadnienie procesu wdrażania RODO w sektorze medycznym.  Przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych podkreślili, że główną intencją RODO było wzmocnienie praw osób, których dane dotyczą w każdej branży, również w sektorze ochrony zdrowia.
Uzgodniono, iż członkowie Podzespołu przestawią na piśmie pytania skierowane do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.