Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS

W dniu 14 listopada 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS pod przewodnictwem Lubomira Jurczaka, Business Centre Club.

W spotkaniu wzięli udział: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia – Pan Andrzej Jacyna, Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Inżynierii Klinicznej – Pan Ryszard Kowski, Konsultant krajowy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej – Pan Jerzy Walecki oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

W pierwszej części posiedzenia odbyła się kontynuacja dyskusji dotyczącej jakości w ochronie zdrowia, tym razem podjęto zagadnienie standardów w obrazowaniu medycznym. Pan Piotr Marusza z Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawił prezentację pt. „Pilna potrzeba standaryzacji realizacji badań diagnostycznych”, w której wskazano na powiązanie standaryzacji wykonywania badań diagnostycznych z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi. Prezentacja została sporządzona na podstawie wymogów, które wprowadza nowela rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 czerwca br. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

W dalszej części posiedzenia nawiązano do porozumienia z lipca br. zawartego pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a stroną ratowników medycznych. Uznano, że należy podjąć działania celem monitorowania realizacji porozumienia.