Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS.

W dniu 10 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. Posiedzeniu przewodniczył Pan Lubomir Jurczak, BCC. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.

Podczas posiedzenia kontynuowano dyskusję na temat znaczenia jakości w medycynie.

W pierwszej części posiedzenia Pani Anna Andrzejczak, BCC przedstawiła wstępne podsumowanie wyników projektu poświęconego breast units – wyspecjalizowanym ośrodkom dla kobiet chorujących na raka piersi.

Następnie omówiono relację pomiędzy projektowaną ustawą o jakości a ustawą o zdarzeniach medycznych oraz problem migracji kadr medycznych w Europie.

Uzgodniono kontynuację tematu migracji kadr medycznych oraz poziomu wynagrodzeń pracowników służby zdrowia na kolejnym posiedzeniu Podzespołu w listopadzie br.