Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. KAS

Na posiedzeniu Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej o działaniach Ministerstwa Finansów zachęcających do podjęcia pracy w ramach Krajowej Administracji Skarbowej.

Dnia 13 września 2018 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej RDS pod przewodnictwem Tomasza Ludwińskiego, NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu wzięli udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Paweł Cybulski oraz przedstawiciele dwóch Departamentów- Organizacji i Wdrożeń Krajowej Administracji Skarbowej i Budżetu, Logistyki i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej.

Wiodącym tematem posiedzenia było zwiększenie atrakcyjności pracy w strukturach KAS. Dyskusja dotyczyła zwiększenia wynagrodzenia, ścieżek rozwoju, edukacji oraz promocji zawodu urzędnika skarbowego. Przedstawiciele związków zawodowych wskazywali m.in. na nadmierne obciążenie obowiązkami w związku z redukcją etatów w KAS, niskie zarobki nie rekompensujące ponoszonych nakładów pracy oraz radykalne spłaszczenie ścieżki awansu stanowiskowego. Strona społeczna apelowała do Ministerstwa Finansów o podjęcie zdecydowanych kroków służących poprawie sytuacji pracowniczej.

Koncepcja budowy ścieżki rozwoju w KAS

Resort finansów zapewniał o trwających pracach na budową ścieżki rozwoju w ramach KAS. Powstała Krajowa Szkoła Skarbowości, która kompleksowo realizuje szkolenia na rzecz całej organizacji. Ponadto w czerwcu 2018 roku został podpisany system szkolenia kadr Krajowej Administracji Skarbowej, który określa ścieżkę rozwojową od momentu zatrudnienia poprzez dalszy rozwój w tym szkolenia specjalistyczne, studia podyplomowe oraz szkolenia dla przyszłych urzędników unijnych. Podjęto także działania zmierzające do ujednolicenia służby przygotowawczej dla służby cywilnej i funkcjonariuszy.

W drugiej części spotkania Ministerstwo Finansów przedstawiło szczegółową informację w zakresie sytuacji lokalowej oraz wyposażenia w środki pracy jednostek organizacyjnych KAS.

Następne spotkanie Podzespołu zaplanowano na 18 października br. Posiedzenie zostanie poświęcone omówieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i niektórych innych ustaw oraz kwestii reorganizacji egzekucji administracyjnej