Posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych.

W dniu 23 sierpnia 2017 r. odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego RDS ds. zamówień publicznych. Posiedzeniu przewodniczył Marek Kowalski, Konfederacja Lewiatan.

W spotkaniu wziął udział Prezes NFZ Andrzej Jacyna oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Zamówień Publicznych.

W pierwszej części posiedzenia kontynuowano dyskusję na temat stosowania kryteriów pozacenowych w postępowaniach przetargowych związanych z zakupem leków w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych.

W dalszej części spotkania omówiono zmiany ustawy o działalności leczniczej w zakresie art. 54. Zespół ds. zamówień publicznych RDS wypracował trzy propozycje, które zostały przedyskutowane na posiedzeniu.

Uzgodniono kontynuację dyskusji w części związanej z organizacją ochrony zdrowia na wspólnym posiedzeniu Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych z Podzespołem ds. ochrony zdrowia 12 września br.