Partnerzy społeczni krytycznie o nowej wersji ustawy o jawności życia publicznego.

Partnerzy społeczni podtrzymują krytyczne stanowisko na temat projektu ustawy o jawności życia publicznego. 

W dniu 2 marca 2018 roku na posiedzeniu Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego dyskutowano na temat nowej wersji projektu ustawy o jawności życia publicznego z 8 stycznia 2018 roku. Spotkanie zostało w całości poświęcone przygotowaniu stanowiska strony pracowników i strony pracodawców .

Uzgodniono, że ostateczna wersja stanowiska zostanie wypracowana w trybie obiegowym.