Nowi Ministrowie w RDS

Dnia 7.02.2018 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na wniosek Prezesa Rady Ministrów w skład Rady Dialogu Społecznego nowych członków strony rządowej.

Nowo powołani członkowie strony rządowej:

  • Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju;
  • Joachim Brudziński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;
  • Łukasz Szumowski – Minister Zdrowia;
  • Wiesław Janczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za budżet.
  • Teresa Czerwińska – Minister Finansów (akt powołania zostanie wręczony w terminie późniejszym).

– Rada, która pracuje zaledwie od dwóch lat – w tym roku rozpoczyna się trzeci rok pracy – jak do tej pory jest sukcesem-

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że nominacje, które zostały wręczone stanowią konsekwencję zmian jakie nastąpiły w związku z rekonstrukcją rządu. Wyraził zadowolenie, że nowe osoby rozpoczynają prace w Radzie. Podkreślił, że RDS z sukcesem pracuje od dwóch lat. Rada zajęła się wieloma sprawami ważnymi dla polskiego państwa a związanymi z pobudzeniem rozwoju gospodarczego i zwiększeniem zamożności polskiego społeczeństwa. Zmiany były wprowadzane w atmosferze zgody społecznej, stanowiąc fundament dla swobodnego rozwoju kraju i sprawnego wprowadzenia zmian. Prezydent liczy na to, że Rada będzie pracowała w zmienionym składzie jeszcze sprawniej niż dotychczas. Życzył zgormadzonym, dobrej współpracy w ramach RDS. Jednocześnie przypomniał, że 31.01. br. został skierowany do Sejmu, projekt ustawy zmieniający ustawę o RDS, z jednej strony przyznający nowe kompetencje z drugiej strony w sensie społecznym zwiększający transparentność pracy Rady.

https://twitter.com/prezydentpl

 

Art. 20 Konstytucji, społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Następnie głos zabrał Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, który powiedział, że przez RDS strona rządowa stara się docierać do społeczeństwa, tworząc nowe dobre ustawy. RDS to trzy równoważne strony pracownicy, pracodawcy i strona rządowa. W dobrym dialogu można strać się wypracowywać rozwiązania, które będą służyły całemu społeczeństwu. Dodał, że większość obserwatorów sceny politycznej i społecznej  jest zgodna co do tego, iż w ciągu ostatnich 28 lat nie weszło w życie tak wiele istotnych rozwiązań prospołecznych, które są fundamentem art. 20 Konstytucji, czyli społecznej gospodarki rynkowej oraz wolnego rynku. Podkreślił także rolę przedsiębiorców, warto pomagać także tym, którzy wypracowują wartość dodaną w gospodarce polskiej, co będzie miało również przełożenie na płace w gospodarce narodowej.

Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Elżbieta Rafalska, podziękowała za wskazanie i powołanie nowych przedstawicieli strony rządowej. Przypomniała o poprzednich Przewodniczących RDS i złożyła życzenia nowym członkom Rady. Podkreśliła, że jest to silna reprezentacja strony rządowej w Radzie Dialogu Społecznego. Zaprosiła również na najbliższe posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie się 16 lutego br.

Media o powołaniu nowych członków RDS.

Zdjęcia: Kancelaria Prezydenta RP.