Nowa edycja map potrzeb zdrowotnych

Dyskusja na temat map potrzeb zdrowotnych była przedmiotem posiedzenia Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia. Spotkanie odbyło się 12 lutego 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. W posiedzeniu wziął udział Pan Jakub Adamski – Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia.

Mapy potrzeb zdrowotnych to obiektywna ocena potrzeb zdrowotnych ludności. Dokument ma pokazywać kierunki i cele do realizacji oraz pozwalać na wprowadzanie pewnych zmian w systemie ochrony zdrowia. Obecne mapy potrzeb zdrowotnych  opracowywane są w ramach projektu finansowanego ze środków europejskich, na ten cel przeznaczono 53 milionów złotych. Projekt będzie realizowany do końca 2020 roku, a zaangażowany przy realizacji jest 40-osobowy zespół oraz eksperci, którzy biorą udział w konsultacjach. Do głównych celów projektu zaliczono digitalizację, szersze spojrzenie na potrzeby zdrowotne oraz kwestię przyszłego wykorzystania. Ministerstwo oczekuje, iż mapy będą wspierać zapewnienie dostępności świadczeń dla pacjentów, dostępność infrastruktury i zasobów, przekierowanie strumieni finansowych płatnika publicznego oraz kierunki finansowania świadczeń i kontraktowanie.

W dalszej części spotkania strona społeczna Podzespołu przyjęła stanowisko w sprawie wprowadzenia Komitetu Sterującego dla programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej, w którym wnioskuje m.in. o: zapewnienie niezależności i reprezentatywności składu Komitetu, powołanie i umożliwienie pracy Komitetowi na etapie przygotowań do pilotażu, zapewnienie narzędzi umożliwiających efektywną pracę Komitetu oraz zapewnienie jawności stanowisk i efektów pracy Komitetu.

Kolejne posiedzenie Podzespołu zaplanowano na dzień 12 marca 2019 roku.