Konferencja RDS pt. SIŁA REGIONALNEGO DIALOGU SPOŁECZNEGO, Wspieranie dialogu regionalnego w Polsce.

Dnia 25.10.2017 roku w CPS „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyła się Konferencja RDS,Siła Regionalnego Dialogu Społecznego, Wspieranie dialogu regionalnego w Polsce.

W konferencji wzięła udział Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego; Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; przedstawiciele Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego oraz inni zaproszeni goście.

Celem konferencji była promocja dialogu społecznego na poziomie krajowym i regionalnym. Poddaliśmy pod dyskusję skuteczność dialogu społecznego oraz zastanowiliśmy się nad instrumentami wspierania dialogu regionalnego w Polsce. Podjęliśmy również temat modelu współpracy RDS i WRDS, tak aby było możliwe pełne wykorzystanie potencjału tych instytucji, dla budowania pozycji dialogu społecznego w Polsce.

Poniżej, materiał przedstawiony podczas Konferencji Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego – szanse i bariery działalności w świetle badań.

 

Galeria: