Kontynuacja dyskusji w sprawie reformy onkologii

Celem jest poprawa wyników leczenia onkologicznego.

O działaniach rządu zmierzających do poprawy systemu organizacyjnego opieki onkologicznej i powszechnego dostępu do niej dyskutowano na posiedzeniu Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia w dniu 12 marca 2019 roku.

W spotkaniu wzięli udział Pan Sławomir Gadomski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Prof. dr hab. med. Piotr Czauderna – członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP oraz przedstawiciele Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Krajowa Sieć Onkologiczna

W województwie dolnośląskim i świętokrzyskim trwa pilotaż dotyczący wprowadzenia i finansowania Krajowej Sieci Onkologicznej. Pilotaż ma umożliwić przetestowanie nowego modelu organizacji opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci. Obecnie Ministerstwo Zdrowia analizuje rozszerzenie pilotażu na kolejne województwa.

Minister Sławomir Gadomski poparł stanowisko strony społecznej Podzespołu z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia Komitetu Sterującego dla programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej. Podkreślił istotną rolę Komitetu dla skutecznego przeprowadzenia pilotażu.

Komitet ma rozpocząć prace w I kwartale 2019 roku.

Narodowa Strategia Onkologiczna

Kolejna inicjatywa to przygotowanie Narodowej Strategii Onkologicznej, która ma zreformować jakość i skuteczność opieki onkologicznej w Polsce. Prezydencki projekt ustawy o NSO na lata 2020-2030 zakłada opracowanie wieloletniego programu walki z rakiem. Dokument ma mieć charakter międzyresortowy, a podmiotem odpowiedzialnym za przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej będzie Rada Ministrów. Pierwszy „cancer plan” ma powstać do końca września br.

W toku dyskusji partnerzy społeczni zwrócili uwagę m.in. na brak zdefiniowanej metodologii oceny oraz nieprzeprowadzenie odpowiedniej diagnostyki systemu przed uruchomieniem pilotażu. Uzgodniono przygotowanie stanowiska w tym zakresie.