Konferencja WRDS w Olsztynie

Dnia 7 lutego 2018 r. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Olsztynie zorganizowała konferencję „Dialog społeczny w województwie warmińsko-mazurskim wczoraj i dziś”.

Wprowadzenia do konferencji dokonał prof. Marek Sokołowski, który wskazał na rolę i znaczenie dialogu społecznego w kształtowaniu stosunków społecznych i gospodarczych w skali mikro i makro. Następnie Anna Wolska dokonała retrospekcji i przedstawiła uczestnikom konferencji historię dialogu społecznego poczynając od 1994 r. tj. momentu powstania Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych do czasu przekształcenia formuły w Radę Dialogu Społecznego. Podkreśliła także istotną rolę patronów dialogu społecznego, Jacka Kuronia i Andrzeja Bączkowskiego. Następnie Zbigniew Żurek, członek Rady Dialogu Społecznego ocenił ponad dwa lata funkcjonowania RDS oraz WRDS w Polsce,  wskazał na najważniejsze uprawnienia i kompetencje Rady. Uczestnicy spotkania zwrócili szczególną uwagę na porozumienia, które mogą zawierać strony WRDS w zakresie rozpatrywania spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami i pracownikami, takiego rodzaju porozumienia sprzyjają zachowaniu spokoju społecznego. Jednocześnie zwrócono uwagę na potrzebę wzmocnienia promocji dialogu społecznego w regionie, aby był bardziej rozpoznawalny wśród członków organizacji związkowych, organizacji pracodawców oraz innych obywateli województwa.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (WRDS WM) liczy 30 członków (strona pracowników, strona pracodawców, strona samorządowa i strona rządowa). W ramach WRDS działają 4 zespoły robocze: Zespół do spraw gospodarki i polityki regionalnej; Zespół do spraw ochrony zdrowia; Zespół do spraw oświaty; Zespół do spraw dialogu i polityki społecznej. W 2017 r. odbyły się 4 posiedzenia plenarne, 7 posiedzeń Prezydium, 8 posiedzeń zespołów roboczych.

Tematy spraw, którymi zajmowała się WRDS WM w 2017 r.:

 • Wdrażanie reformy oświaty w województwie warmińsko-mazurskim;
 • Szkolnictwo zawodowe w kontekście potrzeb rynku pracy;
 • Dostępność, organizacja i koordynacja opieki nad seniorami;
 • Zmiana ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o RDS i innych instytucjach dialogu społecznego;
 • Wdrażanie zapisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych;
 • Sprawa dot. planowanej likwidacji Oddziału Chorób Płuc i Oddziału Nefrologii w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach poprzez włączenie ich do Oddziału Chorób Wewnętrznych;
 • Konflikt w Szpitalu Powiatowym w Piszu;
 • Sprawa dot. rozwiązania zbiorowego układu pracy w KEC KOMEC
  z o.o. w Kętrzynie;
 • Sprawa dot. braku dialogu społecznego w PKS Ostróda.

W konferencji wzięli udział; Gustaw Brzezin Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego; Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski; przedstawiciele organizacji związkowych oraz organizacji przedsiębiorców inni zaproszeni goście.

Więcej o WRDS tutaj.

Źródło zdjęcia: Urząd Wojewódzki w Olsztynie