Konferencja „Świat (bez) pracy”

Konferencja „Świat (bez) pracy” odbyła się 18 października 2019 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wydarzenie rozpoczęło krótkie wystąpienia dr hab. Piotra Wachowiaka prof. SGH, prof. dr hab. Wojciecha Morawskiego (SGH) oraz prof. dr hab. Jerzego Hausnera (UEK). Mówili oni o potrzebie dialogu pomiędzy instytucjami, w celu wypracowania wspólnej strategii radzenia sobie z obecnymi problemami wynikającymi ze zmian na rynku pracy jak i przygotowań do możliwych wyzwaniach i zagrożeń związanych z rozwojem technologii i zmian w gospodarce. Część wstępną krótkim przemówieniem zakończyła Dorota Gardias, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego i Forum Związków Zawodowych.

Uczestnikami paneli, oprócz reprezentantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, byli przedstawiciele organizacji reprezentatywnych partnerów społecznych z Rady Dialogu Społecznego: Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Business Centre Club, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Związku Rzemiosła Polskiego, Konfederacji Lewiatan NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych.

Pierwszy panel prowadzony przez dr Jana Czarzastego (SGH) wywiązał ciekawą dyskusję na temat cyfryzacji gospodarki oraz zmian związanych z nowymi formami zatrudnienia wynikającymi z nowych możliwości technologicznych. Debata dotyczyła również potrzeb reform oraz zmian w szkolnictwie jak i edukacji aby te były dostosowana do obecnych i przyszłych wyzwań rynku pracy. W dyskusję włączyło się również sporo słuchaczy konferencji.

Drugi panel, którego moderatorem był prof. dr hab. Andrzej Zybała (SGH), tematycznie nawiązywał do wcześniej poruszanych zagadnień. Paneliści podjęli próbę analizy obecnej sytuacji systemu oświaty i szkolnictwa, zadając sobie pytanie czy ten wspiera zdolność młodzieży do podejmowania adekwatnych wyborów zawodowych w sytuacji dynamicznych zmian na rynku pracy. Szczególny nacisk został położony na opis priorytetowych kompetencji zawodowych.

Trzeci i ostatni panel moderowany przez dr Macieja Frączka (UEK) dotyczył działań w ramach polityk publicznych prowadzonych na rzecz pracy ukierunkowanych na wyzwania współczesności. Dyskutowane były w nim wyzwania stojące przed polityką rynku pracy. Podkreślana była tutaj m.in. potrzeba mocniejszego oddziaływania na organy prawodawcze w celu przeprowadzenia reform, gdyż – jak zgodnie stwierdzili wszyscy paneliści – istnieje bardzo silna potrzeba zmian prawnych w zakresie elastyczności rynku pracy (rodzaje umów, wymiar czasu pracy). Omawiano także kwestie związane z wynagrodzeniami, wiekiem emerytalnym, migracjami oraz funkcjonowaniem dialogu społecznego w Polsce.

Konferencję zakończyło krótkie przemówienie prof. dr hab. Jerzego Hausnera oraz podsumowanie wydarzenia wygłoszone przez prof. dr hab.  Juliusza Gardawskiego (SGH). Zauważono potrzebę dalszej dyskusji, wymiany myśli oraz proponowania rozwiązań. Zaproponowano także kolejne ścieżki możliwej debaty społecznej na temat przyszłości rynku pracy.

Materiał organizatora