Komunikat z posiedzenia doraźnego ZP ds. SOR

W dniu 11 lipca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego RDS ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Posiedzeniu przewodniczył Rafał Baniak, Pracodawcy RP.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, w tym Departament Strategii, Departament Innowacji, Departament Zarządzania Projektami oraz Departament Regionalnych Programów Operacyjnych.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest realizowana z wykorzystaniem podejścia projektowego, dlatego zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami podczas spotkania przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju przedstawili szczegółowo proces projektowy na przykładzie realizacji projektu Polska Platforma 4.0.

W kolejnej części spotkania rozpoczęto wstępną dyskusję na temat ustawy o fundacji –Polska Platforma Przemysłu 4.0. Przedstawiciele Ministerstwa podkreślili, że koncepcja czwartej rewolucji przemysłowej odnosi się do dynamicznych przemian w procesach produkcji oraz jej organizacji i stanowi konsekwencję wykorzystania najnowszych technologii teleinformatycznych, takich jak analizy Big Data, Internet Rzeczy, Machine Learning, czy daleko idąca cyfrowa integracja baz danych firm.

Następnie omówiono Pakiet dla miast średnich w tym tracących funkcje społeczno-gospodarcze.