Komunikat z pierwszego posiedzenia Podzespołu ds. KAS działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS

W dniu 11 grudnia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się inauguracyjne posiedzenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS .

Podczas posiedzenia wybrano przewodniczącego Podzespołu, którym został Tomasz Ludwiński NSZZ „Solidarność” Sekcja Krajowa Pracowników Skarbowych.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów: Wiceminister Finansów, Wiceszef KAS Paweł Cybulski oraz Janusz Jasiński Dyrektor Departamentu Organizacji i Wdrożeń.

Minister Paweł Cybulski podziękował za cenną inicjatywę parterów społecznych w sprawie powołania Podzespołu, który jego zdaniem jest niewątpliwie potrzebny. Wyraził nadzieję, że jego praca jest szansą na wypracowanie, jak najlepszych rozwiązań legislacyjnych i przyczyni się do rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej. Zwrócił również uwagę, że element ludzki jest najważniejszy w wzmocnieniu KAS.

Krajowa Administracja Skarbowa ma wytyczony plan działania na lata 2017-2020, który został zatwierdzony przez Premier RP Beatę Szydło i zakłada szereg elementów rozwojowych. Plan ten jest zbieżny z koncepcją rządu zrównoważonego rozwoju Polski. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów zasygnalizowali szereg problemów wewnątrz KAS i potrzebę zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Członkowie Podzespołu wyrazili gotowość do wytężonej pracy. Na kolejne spotkanie, które zaplanowano na 28 grudnia br. zostaną opracowane zagadnienia do planu pracy na rok 2018.