Informatyzacja w ochronie zdrowia

Na posiedzeniu Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS w dniu 13 lutego 2o18 roku dyskutowano o przygotowaniach do obowiązkowego stosowania elektronicznej dokumentacji medycznej w polskich placówkach ochrony zdrowia.O szczegółowej koncepcji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej opowiedział Wojciech Górnik  Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Współpracy z Regionami w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. E-dokumentacja ma ułatwić zbieranie informacji o pacjencie oraz wymianę danych pomiędzy podmiotami leczniczymi. Z założenia pacjent przestaje być nośnikiem informacji, to system ma za zadanie zbierać informacje o pacjencie.

Data wdrożenia e-dokumentacji coraz bliżej.

Na skutek nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia z 2017 roku przesunięto termin realizacji projektu P1  czyli  Elektronicznej platformy gromadzenia, analizy i udostępnienia zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. W rezultacie ustawa na nowo określiła terminy, w których podmioty lecznicze prowadzące działalność leczniczą mają obowiązek wprowadzenia elektronicznego wystawiania recept (od 1 stycznia 2020r., pilotaż od połowy lutego 2018r.), e-skierowań (od 1 stycznia 2021r.) oraz pozostałych elementów elektronicznej dokumentacji medycznej – od 1 stycznia 2019 r. (gotowość od 1 stycznia 2020 r.; wymiana w ramach P1 – od 1 stycznia 2021 r.).

Zdaniem członków Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS wdrażanie EDM
i standardów interoperacyjności winno odbywać się w ramach strategicznych projektów informatyzacji Państwa oraz w powiązaniu z prorozwojowymi celami i programami w ochronie zdrowia. Podkreślono, że do przyjęcia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej należy przygotować systemy Ministerstwa Zdrowia i świadczeniodawców oraz NFZ.