Informacja z posiedzeń Trójstronnych Zespołów

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu

ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego w dniu 30 czerwca 2017 r. 
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,834,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-ds-zeglugi-i-rybolowstwa-morskiego.html

Trójstronny Zespół ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego

i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych w dniu 10 lipca 2017 r. 
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,838,trojstronny-zespol-ds-rozwoju-przemyslowego-potencjalu-obronnego-i-modernizacji-technicznej-sil-zbrojnych.html

Wspólne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

oraz Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego w dniu 11 lipca 2017 r. 
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,840,wspolne-posiedzenie-zespolu-trojstronnego-ds-bezpieczenstwa-socjalnego-gornikow-oraz-zespolu-trojstronnego-ds-branzy-wegla-bruna.html

Trójstronne zespoły branżowe, działają poza Radą Dialogu Społecznego. Zostały powołane w celu prowadzenia trójstronnego dialogu sektorowego dla godzenia interesów stron, podczas realizacji programów działania rządu oraz rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania branży.

Źródło: Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPSrd