Dodatkowe środki dla funkcjonariuszy KAS

Z dniem 1 grudnia 2017 roku Ministerstwo Finansów uruchomiło kolejną rezerwę na reformę Krajowej Administracji Skarbowej. Szczegółowe zasady podziału dodatkowych  kwot na regulacje wynagrodzeń w KAS zaprezentowano na posiedzeniu Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej Rady Dialogu Społecznego w dniu 4 stycznia 2018 roku.

Według założeń kwota 7 mln 284 tys. złotych trafi do tych Izb Krajowej Administracji Skarbowej, które najmniej skorzystały w I etapie dofinansowania, powiedziała Anna Długosińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Logistyki i Kadr w Ministerstwie Finansów. Przeciętna wysokość oszacowanego dodatku wynosi 467 złotych. Celem regulacji jest stopniowa likwidacja dysproporcji w wynagrodzeniach funkcjonariuszy KAS, a efekty przeprowadzonego podziału będą znane w połowie stycznia 2018 roku.

Dodatkowe środki w dużej części pochodzić będą z redukcji zatrudnienia, która na tę chwilę objęła 2662 osoby. Przy całej reformie KAS był położony nacisk, aby zredukować zatrudnienie do stanu umożliwiającego pracę i akceptowanego przez stronę społeczną i pracowników. Zadaniem jest przeprowadzenie zmian bez dodatkowych kosztów dla podatnika – wyjaśniał Janusz Jasiński, Dyrektor Departamentu Organizacji i Wdrożeń Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów.

Partnerzy społeczni zauważyli, iż wzrost funduszy na wynagrodzenia w żaden sposób nie zrekompensuje zwiększenia nakładów pracy, a zasady podziału środków powinny podlegać uzgodnieniom ze związkami zawodowymi.

Kolejne posiedzenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej RDS zaplanowano na 1 lutego br.