Dialog społeczny to godzenie wody z ogniem- o RDS z delegacją białoruską

Dnia 18 września 2018 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyło się spotkanie przedstawicieli delegacji białoruskiej ze Zbigniewem Żurkiem, Przewodniczącym Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego Rady Dialogu Społecznego, pracownikami Biura Rady Dialogu Społecznego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Głównym przedmiotem spotkania było przekazanie stronie białoruskiej informacji na temat Rady Dialogu Społecznego, jako forum trójstronnej współpracy strony pracowników, strony pracodawców i strony rządowej oraz roli poszczególnych parterów reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego i Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego.

Goście spotkania byli zainteresowani m.in.: składem Rady; aspektami praktycznymi funkcjonowania Biura RDS oraz jego formalnym usytuowaniem; procesem konsultacji projektów aktów prawnych; stwierdzeniem reprezentatywności organizacji związkowych i organizacji pracodawców przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Jednocześnie goście wskazali, że na Białorusi funkcjonuje podobna Rada ds. społecznych, ale występuje problem z reprezentatywnością, ponieważ białoruscy przedsiębiorcy nie są aktywni w organizacjach pracodawców.

W skład delegacji białoruskiej wchodzili przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Rady ds. Rozwoju Przedsiębiorczości Republiki Białoruś: Tatsiana Bykava, Panova  Alisa, Horbach Pavel, Stanko Tamara, Samkin Ihar.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje w 2018 r. projekt pt. Rozwój potencjału rozwojowego białoruskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie partnerów białoruskich w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Projekt jest realizowany w ramach programu Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.