„Dialog społeczny. Kogo to obchodzi?” – Konferencja Business Centre Club.

W dniu 9 października w siedzibie Business Centre Club odbyła się konferencja pod tytułem „Dialog Społeczny. Kogo to obchodzi?” Spotkanie poprowadzili Pan Maciej Zakrocki, dziennikarz telewizyjny i radiowy oraz Pan Zbigniew Żurek, Wiceprezes Business Centre Club, członek Rady Dialogu Społecznego.

Zasadniczym celem konferencji była refleksja nad możliwościami rozwoju dialogu społecznego w Polsce. Podkreślono jak ważne i opłacalnie społecznie jest uświadomienie możliwie dużej liczbie obywateli pozytywnego oddziaływania dialogu społecznego.

Pan Zbigniew Żurek Wiceprezes Business Centre Club dokonał wprowadzenia, w którym ocenił obecny stan rozwoju dialogu społecznego w Polsce. Pomimo prawnego umocowania w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przepisy dotyczące dialogu społecznego nie zawsze są należycie respektowane. W dalszej kolejności wykazał jak ważne dla rozwoju dialogu jest budowanie i rozwijanie obywatelskości.

Podczas panelu Prof. Maciej Morawski przedstawił historię rozwoju dialogu społecznego jako jednej z metod dostosowania się ludzkości. Zaznaczył, że zaufanie społeczne, zdolność do kompromisu i myślenia długofalowego są warunkami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania dialogu społecznego. Nie należy opierać współpracy wyłącznie na korzyściach wynikających z wzajemnych transakcji, trzeba dążyć do budowania relacji.

W dalszej części dyskusja koncentrowała się na poszukiwaniu rozwiązań, które mogłyby wpłynąć na wzrost zainteresowania mediów dialogiem społecznym. Zastanawiano się również jakie przeszkody uniemożliwiają rozwój dialogu społecznego w Polsce.

W następstwie przeprowadzonej debaty zarekomendowano rozwiązania, które przyczyniłyby się do wsparcia dialogu społecznego. Zaakcentowano, iż Rada Dialogu Społecznego jako ustawowe forum powinna stać się miejscem konsultacji wszystkich proponowanych zmian w polskim ustawodawstwie. Zaproponowano m.in. utworzenie biura prasowego Rady Dialogu Społecznego, które aktywnie informowałoby media o pracach Rady i jej Zespołów problemowych.

Źródło: Magdalena Szymanek, BCC.

Źródło zdjęć: Magdalena Szymanek, Business Centre Club.