„Czego wielu przedsiębiorców i managerów nie robi, choć robić powinno?”

W dniu 13 grudnia 2018 roku w siedzibie Business Centre Club odbyła się konferencja pt.„Czego wielu przedsiębiorców i managerów nie robi, choć robić powinno?”. Legalne możliwości poszerzenia wiedzy o swojej firmie oraz przedsiębiorstwach partnerów i kontrahentów. 

Spotkanie współprowadzili Wiceprezes Business Centre Club, minister pracy w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC,  członek Rady Dialogu Społecznego – Zbigniew Żurek oraz Ryszard Gorycki – sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, biegły rewident.

Doświadczony pracodawca wie jak ważne są relacje pracownik-pracodawca.

Podczas konferencji Zbigniew Żurek mówił o tym jakie pracodawcy powinni podejmować kroki, aby przyciągać, motywować i zatrzymywać pracowników oraz o oczekiwaniach pracowników względem przyszłych pracodawców.

Warto wiedzieć jak korzystać z legalnie dostępnych informacji o firmach partnerów gospodarczych czy kontrahentów.

Ryszard Gorycki podzielił się z uczestnikami wiedzą na temat praktycznych sposobów czytania sprawozdań finansowych oraz metodach pozyskiwania informacji o partnerach biznesowych i kontrahentach.