Co ze wzrostem płac nauczycieli w 2019 roku.

Trwają intensywne rozmowy dotyczące wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2019 roku. Związkowcy negatywnie oceniają propozycję Ministerstwa Edukacji Narodowej.

15,8% do 2020 roku – o tyle w sumie mają wzrosnąć płace nauczycieli według harmonogramu przedstawionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2018 roku. Pierwszy wzrost płac nastąpił 1 kwietnia 2018 roku, a kolejne podwyżki wynagrodzeń zaplanowano na styczeń 2019 i 2020 roku. Od stycznia tego roku Ministerstwo zaproponowało, że płace nauczycieli wzrosną od 121 do 166 złotych brutto.

O rozporządzeniu płacowym Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli dyskutowano na posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS w dniu 8 stycznia 2019 roku. W spotkaniu wziął udział Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Według  aktualnego zestawienia MEN w 2019 roku średnie wynagrodzenie wraz z ustawowymi dodatkami wyniesie 3045 złotych dla nauczyciela stażysty, 3380 złotych dla nauczyciela kontraktowego, 4385 złotych dla nauczyciela mianowanego , a dla nauczyciela dyplomowanego 5603 złotych. Od 1 kwietnia 2018 roku kwota bazowa dla nauczycieli wzrosła o 5% z 2900,20 do 3045,21 złotych.

Związkowcy wnoszą o zmianę systemu wynagradzania nauczycieli

Związek Nauczycielstwa Polskiego postulował by wysokość kwoty bazowej wynagrodzenia zwiększyła się o 1000 złotych. Forum Związków Zawodowych podkreślało, iż kluczem do dalszych zmian w systemie oświaty jest podniesienie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Strona rządowa zadeklarowała gotowość do kontynuacji rozmów z centralami związkowymi.