Beneficjenci o trudnej i niepewnej sytuacji związanej z VAT-em w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich dostępnych w obecnej perspektywie finansowej

W związku z trudną i niepewną sytuacją beneficjentów związaną z VAT-em w projektach oraz niewystarczającymi wyjaśnieniami w tej sprawie tematowi poświęcono całe posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 5 lutego 2018 r. w CPS „Dialog”.

Przedyskutowano wszystkie wątpliwości, próbowano uzyskać wyjaśnienia niezrozumiałych kwestii oaz poznać przyczyny braku odpowiedzi na niektóre wątpliwości.

Dyskusję rozpoczęto od wyjaśnień – co przepisy związane z VAT oznaczają dla beneficjentów. Następnie spytano przedstawicieli strony rządowej kogo mogą przepisy dotyczyć oraz jakie obszary dofinansowania w innych programach będą miały ten sam problem. Co w związku z obecną sytuacją powinny zrobić poszczególne instytucje, aby zminimalizować obciążenie wynikające z tych przepisów (np. abolicja podatkowa dla zakończonych projektów, objaśnienie dla realizowanych i brak sankcji przy wycofaniu się z ich realizacji, itd.)

Ministerstwo Finansów poinformował, że przygotowało dokument zawierający objaśnienia podatkowe, który obecnie czeka na podpis Ministra Pawła Gruzy. Dokument będzie opublikowany na stronie ministerstwa. Strona rządowa podkreślała, że zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i sygnalizowanych problemów.

Partnerzy społeczni po raz kolejny apelowali, jak najszybsze działania mające na celu rozwiązanie problemu VAT w projektach.

Oprócz stałych członków Zespołu w posiedzeniu wzięli udział: eksperci organizacji strony społecznej Rady, zaproszeni beneficjenci, którzy maja problemy z VAT oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów, PARP, instytucje regionalne.