Andrzej Malinowski Przewodniczącym RDS

Uprzejmie informujemy, że w kolejnym roku przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego objęła strona pracodawców, która jako organizacje przewodniczącą wskazała Pracodawców RP.

Funkcje przewodniczącego Rady pełnić będzie Pan Andrzej Malinowski Prezydent Pracodawców RP.

Ustawa o radzie dialogu społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, art. 32 stanowi, że Przewodniczącym Rady jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników i strony pracodawców, wskazany przez daną stronę i będący członkiem Rady, oraz strony rządowej, wskazany przez Prezesa Rady Ministrów spośród członków Rady Ministrów będących w składzie Rady. Wybór kolejności przewodniczenia Radzie uzgadniają strony Rady.