6 % PKB na zdrowie

W 2018 roku, na mocy porozumienia Ministerstwa Zdrowia z lekarzami rezydentami, uchwalono ustawę, która ma doprowadzić do skokowego wzrostu finansowania ochrony zdrowia poprzez coroczne zwiększanie odsetka PKB przeznaczanego na służbę zdrowia, aż do osiągnięcia 6 procentowego udziału w 2024 roku.

Kwestiom związanym z finansowaniem ochrony zdrowia poświęcono ostatnie posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS, które odbyło się w dniu 14 maja br. W spotkaniu uczestniczył Pan Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pan Andrzej Jacyna, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Pan Marek Wójcik, przedstawiciel Związku Miast Polskich oraz Pan Mirosław Stasiak, Z-ca Dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej w Ministerstwie Finansów.

Podczas posiedzenia Pan Stefan Bogusławski z PEX PharmaSequence przedstawił prezentację pt. „Ochrona zdrowia 6.0 – ile więcej środków znajdzie się w systemie?” . Według obliczeń w 2024 roku na służbę zdrowia przeznaczymy 160 mld złotych (z czego 137 mld złotych trafi do NFZ na sfinansowanie świadczeń medycznych), pod warunkiem, że realny wzrost PKB wyniesie w przybliżeniu 3,5% rocznie. Wśród czynników wpływających na wydatki należy uwzględnić m.in. stopniowy wzrost popytu na świadczenia powodowany zmianami demograficznymi i epidemiologicznymi oraz wzrost kosztów samych świadczeń wynikający ze wzrostu wysokości wynagrodzeń kadry medycznej oraz wyceny. Dlatego stwierdzono, iż wzrost finansowania zostanie skonsumowany przez bieżące trendy makro, pozostawiając relatywnie niewielką rezerwę na odchylenia od trendów oraz gorszą niż przewidywaną sytuację ekonomiczną.

Pan Andrzej Jacyna, Prezes NFZ poinformował, że w najbliższych dniach do komisji trafi wniosek o zmianę planu finansowego NFZ i wzrost nakładów o 4 mld w tym roku, który wpłynie na przedstawione wyliczenia. Dodał, że głównym zagrożeniem dla systemu na najbliższe lata będzie rosnący deficyt pracujących pielęgniarek i położnych.

Pan Sławomir Gadomski, Wiceminister Zdrowia podkreślał, że największym priorytetem będzie wzmocnie kadr medycznych. Dodał, że dodatkowe nakłady, o które ubiega się NFZ, oznaczają przekroczenie 100 mld złotych na ochronę zdrowia w 2019 roku. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na dalsze skracanie kolejek, nielimitowane świadczenia oraz zwiększenie wycen świadczeń w całym systemie, która nastąpi od 1 lipca br. Zapewnił, że wzrost nakładów na ochronę zdrowia będzie systematycznie zwiększany.

W dalszej części posiedzenia przedstawiciele MZ i MF odnieśli się do pytań strony społecznej dotyczących m.in. nowelizacji ustawy budżetowej w 2019 r. oraz dotacji z budżetu państwa dla NFZ.

Uzgodniono, iż temat finansowania ochrony zdrowia będzie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu Podzespołu, które odbędzie się w czerwcu br.