Konferencja Business Centre Club – „Bariery zatrudnienia dziś i w przeszłości”.

W dniu 27 listopada 2017 roku w siedzibie Business Centre Club odbyła się konferencja pt. „Bariery zatrudnienia dziś i w przeszłości” W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wiceprezes Business Centre Club, minister pracy w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC,  członek Rady Dialogu Społecznego – Zbigniew Żurek, ekspertka BCC ds. zarządzania kapitałem ludzkim – dr Barbara Sypniewska, oraz Andrzej Radzikowski – wiceprzewodniczący OPZZ.

Business Centre Club od lat zajmuje się problematyką barier w zatrudnianiu. W latach 2005, 2008, 2013 i 2017 przeprowadzono badania ankietowe na temat trudności w pozyskiwaniu pracowników. Okazuję się, że od 2005 roku polski rynek pracy uległ istotnym przeobrażeniom. „Nikt dzisiaj w Polsce nie ma najmniejszej wątpliwości, że mamy rynek pracownika” – mówiła pod koniec października br. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, wskazując na niski poziom rejestrowanego bezrobocia. O zmianach tendencji na polskim rynku pracy a w szczególności o barierach w pozyskiwaniu nowych pracowników rozmawiano na poniedziałkowej Konferencji BCC.

W trakcie dyskusji zaprezentowano raport z badania ankietowego pt. „Problemy z pozyskiwaniem pracowników z punktu widzenia pracodawcy” przygotowanego przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz zestawienie obrazujące podobieństwa i różnice w procesie rekrutacji pracowników w roku 2008 i 2017.

Pomimo upływu lat i znacznej poprawy sytuacji gospodarczej nadal aktualne są te same problemy: brakuje kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach i wykształceniu a zbyt wysokie koszty pracy i przeregulowane prawo wciąż są ogromnym utrudnieniem dla polskich pracodawców.

Uczestnicy spotkania zastanawiali się co zrobić, aby zniwelować bariery w zatrudnieniu. Zgodnie stwierdzono, że problem dotyczy zarówno przedsiębiorców jak i związków zawodowych. Należy zatem podjąć kompleksowe działania, które ułatwią dostosowanie pracowników i pracodawców do wymagań obecnego rynku pracy.

Link do raportu BCC: http://www.bcc.org.pl/Artykul.242.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=11161&tx_ttnews[backPid]=3

Źródło zdjęć: Magdalena Szymanek, BCC.