177 milionów złotych na zespoły ratownictwa medycznego

Finansowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego głównym punktem posiedzenia Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS w dniu 9 stycznia 2018 r.

W projekcie budżetu państwa na rok 2018, w rezerwie 44, została zapisana kwota 177 mln zł na zespoły ratownictwa medycznego, w tym na podwyżki dla ratowników medycznych, pielęgniarek i położnych w ratownictwie medycznym. Właściwym dysponentem przyznanych środków jest Ministerstwo Zdrowia – poinformowało Ministerstwo Finansów.

Na całościowe finansowanie składają się również środki z 85 części budżetu państwa z przeznaczeniem na działalność zespołów ratownictwa medycznego w wysokości 1 885 683 mln złotych oraz zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez wojewodów fundusze na podwyżki dla ratowników medycznych, pielęgniarek i położnych zatrudnionych u podwykonawców i dyspozytorów medycznych na podstawie porozumienia zawartego w lipcu 2017 roku w kwocie 163 761 mln złotych. Są to środki dotychczas zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej – powiedział Mateusz Komza, Dyrektor Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia.

Dalsza część posiedzenia Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia została poświęcona problemom pielęgniarstwa. Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w opiekę pielęgniarską i położniczą w związku z migracjami personelu i zmianą systemu emerytalnego było tematem prezentacji Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofii Małas. Problemem polskiego systemu ochrony zdrowia jest przede wszystkim brak zastępowalności kadr, na co wskazuje obecna struktura wieku pielęgniarek i położnych. Około 70 % kadry stanowią pracownicy w wieku 41-60 lat.  Zapewnienie zastępowalności pokoleń i utrzymanie wskaźnika 5,24 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wymaga, aby w latach 2018-2033 dodatkowo 69 886 osób rozpoczęło wykonywanie zawodu pielęgniarki, położnej. Średnio rocznie 8 855 powinno rozpoczynać wykonywanie zawodu.Migracja zawodowa personelu pielęgniarskiego staje się coraz większym problemem, tym bardziej, że migracja pielęgniarek i położnych do Polski to zjawisko marginalne – mówiła Prezes NRPiP.

Na posiedzeniu Podzespołu, które odbędzie się w dniu 13 lutego br. zaplanowano m.in. kontynuację dyskusji o problemach pielęgniarek i położnych w polskim systemie ochrony zdrowia.

Longina Kaczmarska (FZZ),Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krystyna Ptok (FZZ)