Komunikat z nadzwyczajnego posiedzenia Prezydium RDS

Dnia 19 października 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Henryki Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan.

W spotkaniu wzięli udział członkowie strony społecznej Prezydium Rady, Minister Zdrowia, Konstanty Radziwiłł oraz przedstawiciele Porozumienia Zawodów Medycznych, w tym przedstawiciele Porozumienia Rezydentów.

Członkowie Prezydium Rady Dialogu Społecznego ze strony społecznej podtrzymali wspólną decyzję o odmowie przystąpienia do prac w powołanym przez Ministerstwo Zdrowia zespole do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania.

W ocenie partnerów społecznych jedynym miejscem do prowadzenia dialogu jest Rada Dialogu Społecznego. Partnerzy społeczni byli zgodni, co do tego, że w związku z sytuacją w ochronie zdrowia niezbędne jest podjęcie szybkich działań mających na celu wypracowanie systemowych rozwiązań.

Sprawą zajmie się Zespół problemowy ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego do prac którego zgodnie z decyzją partnerów społecznych zaproszeni zostaną przedstawiciele Porozumienia Zawodów Medycznych oraz innych gremiów, których udział jest niezbędny dla wypracowania skutecznych rozwiązań. Pierwsze posiedzenie Zespołu zaplanowano na 24 października br.

W ocenie parterów społecznych konieczny jest również udział strony rządowej, której przedstawiciele są stałymi członkami Rady.