Informacje z Styczeń 2020

„Podatek cukrowy” w dyskusji Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS

W dniu 21 stycznia 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Podczas spotkania omówiono projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Podczas debaty przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia wskazali, że celem proponowanych zmian legislacyjnych ma być ograniczenie spożycia cukru oraz wzrost prozdrowotnych postaw wśród konsumentów. Jednocześnie poinformowali o wprowadzeniu zmiany do pierwotnego projektu ustawy, jaką jest usunięcie wprowadzenia opłat dla podmiotów uczestniczących w świadczeniu usługi będącej reklamą suplementu diety. Kwestia ta ma zostać uregulowana w odrębnym akcie prawnym.

W dyskusji strona związkowa zwróciła uwagę na wskaźniki i mechanizmy monitoringu wdrażania ustawy. Odniesiono się również do wzrostu kosztów utrzymania gospodarstw domowych, będącego wynikiem wprowadzenia projektowanych zmian legislacyjnych.

Strona pracodawców w szczególności podkreślała krótki termin vacatio legis zapisany w projekcie ustawy, który utrudni przedsiębiorcom wprowadzenie koniecznych zmian we właściwym czasie. Wśród argumentów przeciwko wprowadzeniu omawianego projektu ustawy wymieniano: obniżenie konkurencyjności polskich produktów na rynkach zewnętrznych oraz konieczność renegocjacji zawartych już umów.

Konferencja Praca 4.0 – Rynek Pracy w procesie zmiany

  Zapraszamy do udziału w dwudniowym wydarzeniu osoby, które w praktyce zajmują się rynkiem pracy w  Polsce  i zarządzaniem ludźmi w organizacjach. W debatach, panelach i warsztatach wezmą udział politycy, przedstawiciele administracji, prawnicy, naukowcy i praktycy działów HR.

Pierwszego dnia, podczas paneli i debat, porozmawiamy o kierunkach zmian na szeroko pojętym rynku pracy, zmianach w sposobach zarządzania i kulturze organizacyjnej, wyzwaniach przed jakimi stają działy HR. Drugiego dnia odbędzie się 11 warsztatów prowadzonych przez znakomitych ekspertami!

Przełom 2019/2020 to kolejne wyzwania na rynku pracy, konieczność dostosowania się do nowego otoczenia prawnego, pytania związane z nowymi inicjatywami „po wyborach” na poziomie krajowym i unijnym. Deficyt pracowników, to najczęściej wskazywana bariera rozwoju polskich przedsiębiorstw. Możliwe są różne rozwiązania zmniejszające niedostatek pracowników. Jednym z nich jest zwiększanie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym. Wg BAEL w Polsce ponad 13,3 mln osób jest biernych zawodowo. Innym rozwiązaniem jest wypracowanie odpowiedniej polityki migracyjnej zmierzającej do pozyskania osób o poszukiwanych kwalifikacjach.

W coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu, przy szybkim postępie technologicznym zaostrza się rywalizacja pomiędzy pracodawcami o talenty, pozyskanie i utrzymanie wykwalifikowanych pracowników. Cały czas dużym wyzwaniem dla pracodawców jest niedopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb nowoczesnych przedsiębiorstw. Na ukończeniu jest pierwszy etap wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Najwięksi pracodawcy dokonują podsumowań, średni powinni przygotowywać się do implementacji nowych rozwiązań.

Wobec zapowiedzi dotyczących podniesienia minimalnego wynagrodzenia i zmian w ubezpieczeniach społecznych powstaje pytanie, jak będzie wyglądał rynek pracy w najbliższych latach i jaki będzie to miało wpływ na plany zatrudnieniowe i inwestycyjne pracodawców. Podsumowania wymagają również dotychczasowe zmiany w prawie pracy.

W trakcie czwartej edycji konferencji Praca 4.0 przyjrzymy się możliwym scenariuszom na przyszłość: Jak będzie kształtował się rynek pracy w Polsce? Czy firmy są otwarte na zatrudnienie tych, których do tej pory zatrudniać nie chcieli? Jak zmieniają się modele zarządzania ludźmi w organizacji? Jak postęp technologiczny wpływa na codzienne zarządzanie w poszczególnych organizacjach? Jakie będą konsekwencje zmian dotyczących płacy minimalnej czy ubezpieczeń społecznych? Jak wyglądają dobre praktyki z wdrożenia PPK?
Czy rozwój technologii dotyczy tylko niektórych firm czy spowoduje nieodwracalne zmiany na rynku pracy? Czy RODO jest do okiełznania w zatrudnieniu? Jakie kierunki powinna przyjąć zmiana prawa pracy?

Udział w konferencji to szansa to pozyskanie informacji o nadchodzących zmianach, wymianę doświadczeń i poznanie znakomitych ekspertów. Dołącz do nas i zarejestruj się! Więcej informacji na www.praca4zero.pl                          
Rejestracja na wydarzenie dostępna jest tutaj do 15 stycznia 2020 r.
Rejestracja może zostać zamknięta wcześniej z powodu braku wolnych miejsc. ZAPRASZAMY!
Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support