Konferencja „Idealny pracodawca – idealny pracownik”

Od miesięcy pogłębia się w Polsce niedobór pracowników. Przedsiębiorcy z coraz większym trudem znajdują środki na rosnącą presję płacową, coraz bardziej sięgają do coraz głębszych rezerw. Prognozowane spowolnienie gospodarcze może tylko tę sytuację pogłębić. Dlatego też coraz ważniejsze staje się wykorzystywanie istniejących rezerw, których szukać należy także w optymalizacji więzi pracownik – pracodawca, do czego niezbędna jest wzajemna wiedza o dających pracę oraz

o tych, którzy ją wykonują. Wychodząc naprzeciw nadchodzącym potrzebom, postanowiliśmy przyjrzeć się relacjom w firmach – stąd pomysł tej konferencji i tych badań, o których piszemy poniżej.

Zapraszamy na konferencję

IDEALNY PRACODAWCA – IDEALNY PRACOWNIK

Podczas konferencji przedstawimy wyniki badań, jakie Business Centre Club przeprowadził wspólnie z Akademią Ekonomiczno – Humanistyczną w Warszawie. Badania prezentują wzajemnie oceny i oczekiwania, jakie mają pracodawcy wobec pracowników oraz pracownicy wobec pracodawców. Wyniki badań mogą być cenną wskazówką do kreowania polityki zatrudnienia w firmie czy prognozowania  popytu i podaży pracy: w skali mikro i makro.

Konferencja będzie efektywnym źródłem pozyskania praktycznej wiedzy, kim są nasi pracownicy (pracodawcy), jacy są oni a jacy chcieliby (mogliby) być. Pomoże także w budowie właściwych stosunków pracy oraz właściwej atmosfery w przedsiębiorstwie. Wskaże, jak optymalnie wykorzystywać środki, przeznaczone na wydatki pracownicze, nie tylko te socjalne czy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Wreszcie, wielu przypadkach wpłynie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 2 grudnia 2019 roku

w Pałacu Lubomirskich – siedzibie Business Centre Club

w Warszawie przy Placu Żelaznej Bramy 10. Początek o godz. 11.00.

Do udziału w konferencji zapraszamy Członków Busines Centre Club i/lub Ich przedstawicieli oraz inne osoby, zainteresowane powyższą tematyką.

Zapraszamy pracodawców i pracowników, szczególnie tych związanych z zasobami ludzkimi – ale nie tylko. Zapraszamy także świat nauki,

w tym instytuty badawcze, przedstawicieli ministerstw, urzędów pracy, członków Rady dialogu Społecznego i Rady Ochrony Pracy, dziennikarzy, studentów. Wszystkich zainteresowanych relacjami pomiędzy jednostkami i grupami pracowniczymi. Wszystkich, którzy chcą poznać portrety pracowników i pracodawców, jakie powstały w wyniku przeprowadzonych przez nas badań.

Konferencję poprowadzi Zbigniew Żurek, Wiceprezes BCC.

Wyniki badań przedstawi dr Barbara Sypniewska z Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie.

Ewentualne pytania oraz potwierdzenia udziału w konferencji (prosimy o nadsyłanie ich do 27.11.2019.) prosimy kierować na adres: zbigniew.zurek@bcc.org.pl