Informacje z Listopad 2019

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS

Podczas posiedzenia Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego w dniu 26 listopada 2019 roku omówiono projekt dokumentu „Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717)”.

Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej krótko przedstawił projekt dokumentu. Zwrócił uwagę na mechanizmy wprowadzone do systemu emerytalnego dzięki ustawom nowelizującym: waloryzację emerytur, dziedziczenie zaoszczędzonych środków, tzw. suwak bezpieczeństwa oraz dobrowolność uczestnictwa w OFE.

Partnerzy społeczni w nawiązaniu do projektu omawianego dokumentu odnieśli się do konieczności ograniczenia reform systemu emerytalnego, jego stabilizacji, przejrzystości oraz ujednolicenia. Podkreślili, iż głównym celem funkcjonowania systemu emerytalnego ma być przeciwdziałanie ubóstwu wśród osób starszych.

W drugiej części posiedzenia Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych rozpatrzono kwestię problematyki emerytur stażowych i nie wygaszania emerytur pomostowych. Partnerzy społeczni zgodzili się rozpocząć dyskusję nad wskazanym tematem. Wyrazili gotowość do uzgodnienia wraz ze stroną rządową wspólnej propozycji rozwiązań dotyczących emerytur stażowych oraz nie wygaszania emerytur pomostowych.

Konferencja „Idealny pracodawca – idealny pracownik”

Od miesięcy pogłębia się w Polsce niedobór pracowników. Przedsiębiorcy z coraz większym trudem znajdują środki na rosnącą presję płacową, coraz bardziej sięgają do coraz głębszych rezerw. Prognozowane spowolnienie gospodarcze może tylko tę sytuację pogłębić. Dlatego też coraz ważniejsze staje się wykorzystywanie istniejących rezerw, których szukać należy także w optymalizacji więzi pracownik – pracodawca, do czego niezbędna jest wzajemna wiedza o dających pracę oraz

o tych, którzy ją wykonują. Wychodząc naprzeciw nadchodzącym potrzebom, postanowiliśmy przyjrzeć się relacjom w firmach – stąd pomysł tej konferencji i tych badań, o których piszemy poniżej.

Zapraszamy na konferencję

IDEALNY PRACODAWCA – IDEALNY PRACOWNIK

Podczas konferencji przedstawimy wyniki badań, jakie Business Centre Club przeprowadził wspólnie z Akademią Ekonomiczno – Humanistyczną w Warszawie. Badania prezentują wzajemnie oceny i oczekiwania, jakie mają pracodawcy wobec pracowników oraz pracownicy wobec pracodawców. Wyniki badań mogą być cenną wskazówką do kreowania polityki zatrudnienia w firmie czy prognozowania  popytu i podaży pracy: w skali mikro i makro.

Konferencja będzie efektywnym źródłem pozyskania praktycznej wiedzy, kim są nasi pracownicy (pracodawcy), jacy są oni a jacy chcieliby (mogliby) być. Pomoże także w budowie właściwych stosunków pracy oraz właściwej atmosfery w przedsiębiorstwie. Wskaże, jak optymalnie wykorzystywać środki, przeznaczone na wydatki pracownicze, nie tylko te socjalne czy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Wreszcie, wielu przypadkach wpłynie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 2 grudnia 2019 roku

w Pałacu Lubomirskich – siedzibie Business Centre Club

w Warszawie przy Placu Żelaznej Bramy 10. Początek o godz. 11.00.

Do udziału w konferencji zapraszamy Członków Busines Centre Club i/lub Ich przedstawicieli oraz inne osoby, zainteresowane powyższą tematyką.

Zapraszamy pracodawców i pracowników, szczególnie tych związanych z zasobami ludzkimi – ale nie tylko. Zapraszamy także świat nauki,

w tym instytuty badawcze, przedstawicieli ministerstw, urzędów pracy, członków Rady dialogu Społecznego i Rady Ochrony Pracy, dziennikarzy, studentów. Wszystkich zainteresowanych relacjami pomiędzy jednostkami i grupami pracowniczymi. Wszystkich, którzy chcą poznać portrety pracowników i pracodawców, jakie powstały w wyniku przeprowadzonych przez nas badań.

Konferencję poprowadzi Zbigniew Żurek, Wiceprezes BCC.

Wyniki badań przedstawi dr Barbara Sypniewska z Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie.

Ewentualne pytania oraz potwierdzenia udziału w konferencji (prosimy o nadsyłanie ich do 27.11.2019.) prosimy kierować na adres: zbigniew.zurek@bcc.org.pl

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej

Dyskusja na temat zmiany zasad przyznawania dodatków kontrolerskich oraz omówienie prac nad założeniami programu modernizacji w Ministerstwie Finansów ze szczególnym uwzględnieniem finansowania i podziału środków na wynagrodzenia i uposażenia ze środków na modernizację KAS były przedmiotem posiedzenia Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej w dniu 7 listopada br.

Czytaj więcej

Debata „Młodzi na rynku pracy – zmiany, perspektywy, oczekiwania”

Serdecznie zapraszamy na debatę pt.:

„Młodzi na rynku pracy – zmiany, perspektywy, oczekiwania”

Debata odbędzie się 14 listopada 2019 r., (czwartek) w godz. 11:00-13:30 w siedzibie CPS „Dialog” w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23, sala A. Rejestracja rozpocznie się
o godz. 10:30.

Debata poświęcona jest osobom młodym, dla których wejście na rynek pracy jest trudnym doświadczeniem oraz tym, którzy są zatrudnieni, bezrobotni i prowadzą własną działalność gospodarczą.

Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy, ich perspektywy zawodowe w powiązaniu
z kwalifikacjami, wykształceniem i formami zatrudnienia, nadal wymagają rzetelnego omówienia i próby uzyskania odpowiedzi na wiele, nurtujących pytań.

Jakie oczekiwania mają młodzi ludzie od rynku pracy? Czy długotrwałe bezrobocie komplikuje życie młodym? Czy praca młodych rodziców wpływa na ich życie rodzinne?

Zapraszamy do twórczego dialogu w gronie przedstawicieli partnerów społecznych, świata nauki, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Prosimy o potwierdzenie udziału w debacie do dnia 12 listopada 2019 r. na adres e-mail: a.skladanowska@cpsdialog.gov.pl

Konferencja „Świat (bez) pracy”

Konferencja „Świat (bez) pracy” odbyła się 18 października 2019 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wydarzenie rozpoczęło krótkie wystąpienia dr hab. Piotra Wachowiaka prof. SGH, prof. dr hab. Wojciecha Morawskiego (SGH) oraz prof. dr hab. Jerzego Hausnera (UEK). Mówili oni o potrzebie dialogu pomiędzy instytucjami, w celu wypracowania wspólnej strategii radzenia sobie z obecnymi problemami wynikającymi ze zmian na rynku pracy jak i przygotowań do możliwych wyzwaniach i zagrożeń związanych z rozwojem technologii i zmian w gospodarce. Część wstępną krótkim przemówieniem zakończyła Dorota Gardias, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego i Forum Związków Zawodowych.

Uczestnikami paneli, oprócz reprezentantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, byli przedstawiciele organizacji reprezentatywnych partnerów społecznych z Rady Dialogu Społecznego: Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Business Centre Club, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Związku Rzemiosła Polskiego, Konfederacji Lewiatan NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych.

Pierwszy panel prowadzony przez dr Jana Czarzastego (SGH) wywiązał ciekawą dyskusję na temat cyfryzacji gospodarki oraz zmian związanych z nowymi formami zatrudnienia wynikającymi z nowych możliwości technologicznych. Debata dotyczyła również potrzeb reform oraz zmian w szkolnictwie jak i edukacji aby te były dostosowana do obecnych i przyszłych wyzwań rynku pracy. W dyskusję włączyło się również sporo słuchaczy konferencji.

Drugi panel, którego moderatorem był prof. dr hab. Andrzej Zybała (SGH), tematycznie nawiązywał do wcześniej poruszanych zagadnień. Paneliści podjęli próbę analizy obecnej sytuacji systemu oświaty i szkolnictwa, zadając sobie pytanie czy ten wspiera zdolność młodzieży do podejmowania adekwatnych wyborów zawodowych w sytuacji dynamicznych zmian na rynku pracy. Szczególny nacisk został położony na opis priorytetowych kompetencji zawodowych.

Trzeci i ostatni panel moderowany przez dr Macieja Frączka (UEK) dotyczył działań w ramach polityk publicznych prowadzonych na rzecz pracy ukierunkowanych na wyzwania współczesności. Dyskutowane były w nim wyzwania stojące przed polityką rynku pracy. Podkreślana była tutaj m.in. potrzeba mocniejszego oddziaływania na organy prawodawcze w celu przeprowadzenia reform, gdyż – jak zgodnie stwierdzili wszyscy paneliści – istnieje bardzo silna potrzeba zmian prawnych w zakresie elastyczności rynku pracy (rodzaje umów, wymiar czasu pracy). Omawiano także kwestie związane z wynagrodzeniami, wiekiem emerytalnym, migracjami oraz funkcjonowaniem dialogu społecznego w Polsce.

Konferencję zakończyło krótkie przemówienie prof. dr hab. Jerzego Hausnera oraz podsumowanie wydarzenia wygłoszone przez prof. dr hab.  Juliusza Gardawskiego (SGH). Zauważono potrzebę dalszej dyskusji, wymiany myśli oraz proponowania rozwiązań. Zaproponowano także kolejne ścieżki możliwej debaty społecznej na temat przyszłości rynku pracy.

Materiał organizatora

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support