Propozycje zmian w systemie ochrony zdrowia

W dniu 9 lipca br. odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS poświęcone m.in. omówieniu raportu NIK pt. „System ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian”.

Czytaj więcej