Rada Dialogu Społecznego na temat pluralizmu w służbach mundurowych oraz założeń do budżetu państwa.

Czytaj więcej