Nowa matryca stawek VAT

Strona pracowników i strona pracodawców Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego dnia 13 marca 2019 r. wypracowała stanowisko w sprawie projektu ustawy z dnia 5 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (nowa matryca stawek VAT).

Strona pracowników i strona pracodawców Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego – w sprawie projektu z dnia 5 marca 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa – uważa, że proponowane rozwiązanie, polegające na wprowadzeniu tzw. nowej matrycy stawek VAT, przyczyni się do uproszczenia i uporządkowania systemu stawek podatku VAT. W ocenie Zespołu obecny system stawek podatku VAT jest bardzo skomplikowany i rozbudowany, nastręcza wiele problemów przedsiębiorcom i generuje liczne spory z organami podatkowymi. Zmniejszenie liczby towarów i usług opodatkowanych różnymi stawkami VAT przyczyni się do uproszczenia całego systemu, a wprowadzenie instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej zwiększy pewność rozliczeń przedsiębiorców.

Zaproponowane zmiany, w szczególności w zakresie podwyżki stawki podatku VAT na wybrane towary lub usługi, nie powinny w sposób istotny ingerować
w działalność konkretnych przedsiębiorców lub branż. A tak się stanie w przypadku podwyższenia stawki VAT z 5% do 23 % na napoje owocowe z co najmniej 20 % zawartością soku. W ocenie Zespołu jest to rozwiązanie niewłaściwe i nieakceptowalne, aby wyłącznie przedsiębiorcy z branży przetwórstwa owoców i warzyw, rolnicy, sadownicy i ogrodnicy mieli sfinansować koszt wprowadzanych zmian.

Znacząca podwyżka stawki VAT na napoje owocowe z zawartością co najmniej 20% soku owocowego z 5% do 23% oznaczać będzie:

  1. wzrost ceny napojów owocowych i przekierowanie preferencji konsumentów do dużo tańszych słodzonych napojów gazowanych wytwarzanych z koncentratów, niezawierających składników odżywczych występujących w owocach
    i warzywach.
  2. Zmniejszenie produkcji napojów owocowych wynikające ze spadku popytu, co
    w  konsekwencji spowoduje redukcję zatrudnienia w zakładach przetwórczych, mogącą sięgnąć w niesprzyjających warunkach nawet kilkanaście procent.
  3. Zmniejszenie zapotrzebowania przemysłu na owoce z krajowych produkcji co pogłębi już obserwowane na rynku rolnym kłopoty ze zbytem owoców.

Strona pracowników i strona pracodawców Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego, biorąc pod uwagę możliwe, trudne do oszacowania niekorzystne skutki podniesienia stawki VAT z 5% do 23% na napoje owocowe z co najmniej 20% zawartością soku owocowego, mając jednocześnie świadomość fiskalnej motywacji tej zmiany, proponuje przyjęcie 8% (pośredniej) stawki VAT dla napojów owocowych z minimalną zawartością 20% soku owocowego.